Na cestě celoživotního vzdělávání

Projekt pro nezaměstnané do 30 let se základním vzděláním

A je to zase tady. Podařilo se nám navázat na úspěšný projekt Správně vykročit a získat projekt Vykročme společně. Kvůli nefunkčnímu školskému systému zůstává v České republice mnoho mladých lidí bez vzdělání. Proto pomáháme nezaměstnaným do 30 let se základním vzděláním zvýšit kvalifikaci a najít zajímavé pracovní místo.

Projekt je financován ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je registrovaný pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012442.

Pro koho je tedy projekt určen?

Snažíme se pomoci mladým znevýhodněným lidem z Olomoucka, Přerovska, Šumperska a Jesenicka. Jsou to lidé do 30 let, kteří buď vůbec nezačali studovat, nebo studium na střední škole či učilišti z různých důvodů neukončili.

Je to velká skupina lidí?

Překvapivě ano. Mezi mladými je mnohem více lidí s neukončeným vzděláním než v předchozích generacích. Bohužel to není trend v celé Evropě, ale pouze v České republice. Naše školství je v mnohém zastaralé a mladí nevidí v docházce do školy smysl. Mnoho mladých lidí ani po úspěšném vystudování střední školy nezvládne státní maturitní zkoušku a zůstanou se statusem základního vzdělání. Přitom by stačilo obnovit model z let minulých a neúspěšní maturanti by měli status vzdělání středoškolské bez maturitní zkoušky.

Snažíte se tedy hlavně o zvýšení kvalifikace těchto lidí?

Nejen. Vždy vycházíme z potřeb jednotlivých klientů. Pokud mladý touží po vyšší kvalifikaci, nabízíme řadu rekvalifikačních kurzů, akreditovaných MŠMT. Po absolvování těchto kurzů získá klient oprávnění k vykonávání určité profese. Pokud klient po vyšší kvalifikaci netouží, snažíme se o zprostředkování zaměstnání, ve kterém bude spokojený. Nabízíme rovněž motivační kurzy a profesní diagnostiku. Naši odborníci pomohou nasměrovat klienty podle jejich zájmů a povahy. Psycholog nám dokonce může poradit, jaký pracovní kolektiv je pro konkrétního jedince vhodný.

Proč se mladým tak špatně hledá zaměstnání?

V dnešní výkonové době není čas na zaučování mladých lidí. Někteří z nich neumí komunikovat, neumí se k práci takzvaně postavit. Spousta mladých prostě potřebuje delší dobu na zapracování a často i výchovu k vytvoření správných pracovních návyků. Mnohdy by k sobě potřeboval delší dobu učitele. Na to vše nemají dnešní zaměstnavatelé finance a mnohdy ani čas. Ten jim můžeme díky našemu projektu dopřát.

Realizované projekty

Novinky

Projekt pro nezaměstnané do 30 let se základním vzděláním

A je to zase tady. Podařilo se nám navázat na úspěšný projekt Správně vykročit a získat projekt Vykročme společně. Kvůli nefunkčnímu školskému systému zůstává v České republice mnoho mladých lidí bez vzdělání. Proto pomáháme nezaměstnaným do 30 let se základním vzděláním zvýšit kvalifikaci a najít zajímavé pracovní místo.
Toggle menu