Na cestě celoživotního vzdělávání

Bezpečnostní audity a strategické rozhodování

  • Integrace výsledků auditů do podnikových procesů.
  • Zlepšení celkové bezpečnostní strategie organizace.
  • Komunikace s klíčovými zainteresovanými stranami.
  • Dodržování předpisů, jako je GDPR a Zákon o kybernetické bezpečnosti.
Popis kurzu

Školení pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí efektivně využívat výsledky bezpečnostních auditů při strategickém rozhodování a řízení rizik. Naučíte se, jak integrovat výsledky auditů do podnikových procesů, zlepšit celkovou bezpečnostní strategii a komunikovat s klíčovými zainteresovanými stranami tak, abyste splnili své cíle, například GDPR a Zákon o kybernetické bezpečnosti. Posilte důvěru svých klientů a obchodních partnerů!

Profil absolventa

Schopnost využívat výsledky auditů pro strategické rozhodování a řízení rizik.

Cena a platební podmínky

3500,-

26. 09. 2024 09:00
26. 09. 2024 16:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 3500,-
Toggle menu