Na cestě celoživotního vzdělávání

Lepší začátek

Projekt je realizován v rámci výzvy Integrované územní investice (ITI) pod číslem CZ.03.01.01/00/22_032/0000896. Má za cíl pomoci mladým lidem do 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě. Nabízíme rekvalifikace, pracovní stáže i zaměstnání v oboru, o který máte zájem a který vyhovuje vašim možnostem.

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu