Na cestě celoživotního vzdělávání

Daňová evidence

-Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 -Legislativní úprava daňové evidence

 -Obsah a forma daňové evidence, evidence příjmů a výdajů 

-Daňová evidence pohledávek a závazků

 -Daňová evidence dlouhodobého majetku

 -Daňová evidence najatého majetku

 -Daňová evidence zásob

 -Ostatní daňová evidence

 -Mzdová evidence

 -Povinosti podnikatele na konci zdaňovacího období

 -Postup při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob podnikatele

 -Změny účetních soustav a jejich účetní a daňové dopady

Termín nebyl vypsán
Toggle menu