Na cestě celoživotního vzdělávání

FIREMNÍ FACEBOOK

Popis kurzu

Při tvorbě kurzů na míru vychází firma z konkrétních požadavků klienta. Můžeme vytvořit krátkodobý či dlouhodobý, akreditovaný či neakreditovaný, individuální či skupinový kurz. Záleží na potřebách a nárocích klienta.

Osnova kurzu

Osnova se stanovuje pro každý kurz zvlášť. Čerpáme při tom z konkrétních požadavků klienta, kterým vycházíme maximálně vstříc.

Vstupní předpoklady účastníka

Vstupní předpoklady účastníků závisí na konkrétním obsahu a zaměření každého kurzu. Někdy stačí chuť a ochota účastníků se vzdělávat, jindy je potřeba znalost základní obsluhy počítače či dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa

Kurzy tvoříme tak, aby teoretická i praktická část byly ve vzájemném souladu a logicky na sebe navazovaly. Absolventi získají teoretické znalosti, které pak dovedou i prakticky využít.

Cena a platební podmínky

2500,- Kč

Kurz je nutné uhradit před prvním dnem školení.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu