Na cestě celoživotního vzdělávání

Jak na matematiku, co byste měli vědět při studiu VŠ

  • Úprava algebraických výrazů
  • Řešení rovnic o jedné neznámé: algebraické a geometrické (lineární, kvadratické, řešení soustav rovnic a nerovnic, exponenciální, logaritmické, goniometrické) 
  • Funkce: Vlastnosti, přehled elementárních funkcí
  • Analytická geometrie v rovině: přímky a kuželosečky
  • Výroková logika
  • Množiny          
Popis kurzu

Žák si ujasní učivo matematiky z prvního, až druhého ročníku nematematických oborů vysoké školy. Kurz probíhá 3 dny, po třech hodinách na Pavelkově 11.

Vstupní předpoklady účastníka

Znalosti absolventa střední školy

Profil absolventa

Absolvent získá základní orientaci v matematice, která je použivaná při studiu nematematických oborů na vysoké škole (ekonomika, psychologie, přírodní vědy, ...).

 

Cena a platební podmínky

3 000 Kč. 

Termín nebyl vypsán
Toggle menu