Na cestě celoživotního vzdělávání

Jak prodat sám sebe, umění sebeprezentace

Popis kurzu

Jednodenní kurz, základy rétoriky, mezilidská komunikace a její úskalí, řeč těla, image, praktický nácvik prezentace a sebeprezentace, první dojem, předsudky a chyby v komunikaci.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu 3100,-Kč bez DPH.

09. 10. 2020 08:30
09. 10. 2020 15:30
Místo konání:
Kč 3000,-
Toggle menu