Na cestě celoživotního vzdělávání

Komunikace a asertivita

  • Jak asertivně říci NE, když někdo vytváří nátlak.
  • Jak si asertivně poradit s ostrou kritikou.
  • Jak asertivně reagovat na slovně agresivní útoky.
  • Jak prosazovat oprávněné požadavky.
  • Jak asertivně přijímat a dávat komplimenty.
  • Jak asertivně ukončovat nežádoucí rozhovory.
Popis kurzu

V tomto kurzu se budete učit základní metody asertivity. Vyzkoušíte si praktické příklady, jak aserivně komunikovat, budete znát jednotlivé styli komunikování, uvědomíte si svá asertivní práva a naučíte se rozlišovat, kdy je asertivita na místě a kdy ne

Profil absolventa

Abasolvent bude schopen používat asertivitu v praxi

Cena a platební podmínky

3500 Kč

Termín nebyl vypsán
Toggle menu