Na cestě celoživotního vzdělávání

Komunikační dovednosti

Popis kurzu

Při tvorbě kurzů na míru vychází firma z konkrétních požadavků klienta. Vytvoříme krátkodobý či dlouhodobý, akreditovaný či neakreditovaný, individuální či skupinový kurz. Záleží na potřebách a nárocích klienta.

Osnova kurzu

Osnova kurzu se stanovuje pro každý kurz zvlášť. Vychází z konkrétních požadavků klienta, kterým vycházíme maximálně vstříc.

Vstupní předpoklady účastníka

Vstupní předpoklady účastníků závisí na konkrétním obsahu a zaměření každého kurzu. Někdy stačí chuť a ochota účastníků se vzdělávat, jindy je potřeba znalost základní obsluhy počítače či dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa

Kurzy tvoříme tak, aby teoretická i praktická část byly ve vzájemném souladu a logicky na sebe navazovaly. Absolventi tak získají teoretické znalosti, které dokáží i prakticky využít.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu je 3 500 bez DPH.

09. 09. 2024 09:00
09. 09. 2024 15:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 3500,-
Toggle menu