Na cestě celoživotního vzdělávání

Konflikty na pracovišti a jejich řešení

Popis kurzu

Jednodenní kurz se zabývá druhy konfliktů na pracovišti, typy konfliktních spolupracovníků, typy konfliktních situací, otázkami jak předcházet konfliktům, umění sebeobrany, mediace (= zásah třetí strany při řešení konfliktů), individuální způsoby řešení konfliktů, vztah nadřízený - podřízený.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu 3500,-Kč bez DPH.

17. 09. 2021 09:00
17. 09. 2021 09:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 3500,-
Toggle menu