Na cestě celoživotního vzdělávání

Kurz na míru

Naše firma nabízí široké spektrum akreditovaných i neakreditovaných kurzů s bohatým výběrem témat. Pokud byste si i přes naši rozsáhlou nabídku z kurzů nevybrali, kurzy vám například nevyhovují svojí délkou, zaměřením, výběrem témat či místem konání, rádi vyjdeme vašim požadavkům vstříc a vytvoříme vám kurz přímo na míru. V případě dalších dotazů kontaktujte naše obchodní oddělení.

Popis kurzu

Při tvorbě kurzů na míru vychází naše firma z konkrétních požadavků klienta. Můžeme vytvořit krátkodobý či dlouhodobý kurz, akreditovaný či neakreditovaný kurz, individuální či skupinový kurz. Vše záleží na konkrétních potřebách a nárocích klienta.

Osnova kurzu

Osnova kurzu se stanovuje pro každý kurz zvlášť. Při její tvorbě čerpáme z konkrétních požadavků klienta, klientům vycházíme vždy maximálně vstříc.

Vstupní předpoklady účastníka

Vstupní předpoklady účastníků závisí na konkrétním obsahu a zaměření každého kurzu. Někdy stačí chuť a ochota účastníků se vzdělávat, jindy je potřeba znalost základní obsluhy počítače či dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa

Kurzy tvoříme tak, aby teoretická i praktická část byly ve vzájemném souladu a logicky na sebe navazovaly. Absolventi tedy získají teoretické znalosti z dané problematiky a dokáží je i prakticky využít.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu závisí na jeho délce, místě konání, ceně studijních materiálů aj. a stanovuje se pro každý kurz zvlášť. Cena je platná při počtu 10 účastníků.

Kurz je nutné uhradit před prvním dnem školení.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu