Na cestě celoživotního vzdělávání

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Popis kurzu

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný u MŠMT. Trvá celkem 150 hodin, přičemž 142 hodin tvoří teoretická výuka, 8 hodin odborná praxe. Výuka probíhá v učebnách firmy ONYX engineering, spol. s r.o. (Pavelkova 598/11, Olomouc-Holice, 779 00). Kurz se koná prezenční formou, vedou ho zkušení lektoři. Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Osnova kurzu

Kurz obsahuje tyto moduly:

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačnch dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Sociálně-právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jež ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • Odborná praxe
Vstupní předpoklady účastníka
 • Zájem o práci v sociálních službách
 • Dosažení 18 let věku
 • Doklad o trestní bezúhonnosti
Profil absolventa
 • Absolvent získá základní orientaci v problematice sociálních služeb a v našem právním řádu
 • Osvojí si dovednosti rozpoznat týrání či zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a rozpoznat vznik závislosti osoby na sociální službě, poskytnout v těchto případech pomoc a navrhnout možnosti dalšího řešení
 • Zorientuje se v problematice mezilidské komunikace, asertivity, krizové intervence, zdravotního postižení a péče o handicapované
 • Získá základní teoretické znalosti ze somatologie, psychologie a psychopatologie
 • Získá dovednosti zvládat jednání osoby, které je poskytována sociální služba, ohrožuje-li její zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob
 • Absolvuje odbornou praxi
Cena a platební podmínky

 

Pokud kurz nemá vypsaný termín, poptejte se nás.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu