Na cestě celoživotního vzdělávání

Microsoft Word - začátečníci

Popis kurzu

Jednodenní školení v rozsahu šesti vyučovacích hodin po 45 minutách se koná v prostorech učeben společnosti ONYX engineering.

Výuka trvá od 8:30 do 14:15 hod.

Osnova kurzu

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Osnova kurzu:

  • Vytvoření a uložení dokumentu
  • Formátování písma, odstavce, odrážky, číslování, ohraničení a stínování, kopírování, vyjmutí
  • Práce se styly, tabulkami,tabulátory
  • Vkládání objektů, speciálních prvků, sloupce
  • Opravy, funkce hledat, zaměnit, automatické opravy, kontrola pravopisu, Tezaurus
  • Hromadná korespondence
  • Tisk dokumentu, možnosti
Vstupní předpoklady účastníka

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří nemají žádnou zkušenost s prací v kancelářském programu Microsoft Word.

Vstupní předpoklady pro úspěšné absolvování kurzu jsou:

  • Věk minimálně 18 let
  • Znalost práce s operačním systémem Windows
Profil absolventa

Účastníci kurzu se naučí v praxi využívat základní pracovní postupy pro práci s programem Microsoft Word.

Cena a platební podmínky

Cena 2800 Kč bez DPH.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu