Na cestě celoživotního vzdělávání

Prezentujeme zdarma s LibreOffce Impress

  • Rozmyšlení a vytvoření prezentace 
  • Způsob návrhu a rozvržení snímků 
  • Animace a přechody mezi snímky 
  • Působivé použití obrázků, médií, tabulek, grafů Příprava a průběh prezentace 
  • Publikování a sdílení prezentace, spolupráce na prezentaci
Popis kurzu

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí seznámit s možnostmi volně dostupného prezentačního softwaru LibreOffice Impress, který součástí bezplatného balíku kancelářských programů LibreOffice. LibreOffice Impress lze použít pro tvorbu i promítání prezentací a bezproblémově spolupracuje s MS PowerPointem. Účastníci se naučí v praxi používat základní způsoby užití rozsáhlých možností programu, dovědí se základní informace o úpravách obrázků, videa, zvuku a jejich zapojení do působivé prezentace. Dovědí se o možnostech, kterými LibreOffice Impress podporuje samotnou prezentaci i spolupráci prezentujících nebo interaktivitu. Důraz je kladený na procvičení probíraných témat a individuální přístup.

Cena a platební podmínky

3500

15. 07. 2024 09:00
15. 07. 2024 15:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 3500,-
15. 07. 2024 09:00
16. 07. 2024 15:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 5000,-
Toggle menu