Na cestě celoživotního vzdělávání

Účetnictví - rekvalifikace

Osnova kurzu

                                                                                                                              

  • Legislativní úprava účetnictví    
  • Předmět účetnictví a rozsah vedení účetnictví    
  • Účetní zápisy a podvojnost účetnictví  
  • Účtování v jednotlivých účetních třídách
  • Povinosti podnikatele na konci zdaňovacího období
  • Postup při sestavování účetní uzávěrky
  • Finanční hospodaření firmy, finanční analýza
Cena a platební podmínky

22 000,-

Termín nebyl vypsán
Toggle menu