Na cestě celoživotního vzdělávání

Vývoj webových aplikací

Popis kurzu

Kurz je určen pro začínající programátory. Účastník kurzu pozná základní nástroje a postupy, které mu umožní vytvořit webové stránky nebo aplikace, zveřejnit je na internetu a spravovat jejich provoz. V průběhu kurzu se účastník seznámí s několika značkovacími a skriptovacími jazyky, několika vzorovými aplikacemi a logikou jejich programování. Dále získá přehled o zdrojích dalších potřebných informací. Získané znalosti si účastník průběžně procvičuje a také tvoří svůj vlastní projekt, který konzultuje s vyučujícím.

Cena a platební podmínky

20 600

Termín nebyl vypsán
Toggle menu