Na cestě celoživotního vzdělávání

Základy obsluhy osobního počítače

Popis kurzu

Kurz Základy obsluhy osobního počítače je rekvalifikace akreditovaná u MŠMT. Zahrnuje celkem 40 nebo 79 hodin teoretické výuky. Ta probíhá v učebnách firmy ONYX engineering, spol. s r.o. (Pavelkova 598/11, Olomouc-Holice, 779 00). Kurz probíhá prezenční formou a vedou ho zkušení lektoři. Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně. Účastníci završí kurz závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení obdrží Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností.

Osnova kurzu

Kurz obsahuje čtyři základní moduly:

 • Hardware, software, operační systém Windows
 • Internet a elektronická pošta
 • MS Word
 • MS Excel
Vstupní předpoklady účastníka
 • Ukončené základní vzdělání
 • Minimální věk 18 let
Profil absolventa
 • Absolvent zná základní práci s počítačem
 • Umí využívat počítač pro běžnou praktickou činnost
 • Dokáže se orientovat v základní terminologii výpočetní techniky
 • Zná práci s myší a klávesnicí a základní obsluhu operačního systému Windows
 • Umí pracovat se soubory, složkami a se schránkou
 • Umí pracovat s textem pomocí textového editoru MS Word a s tabulkami a grafy pomocí tabulkového procesoru MS Excel
 • Zná práci s internetem
Cena a platební podmínky

Cena kurzu Základy obsluhy osobního počítače 40 hodin činí 7000,- Kč bez DPH/osoba.

Cena kurzu Základy obsluhy osobního počítače 79 hodin činí 14500,- Kč bez DPH/osoba.

Ceny jsou platné při počtu 10 účastníků.

Kurz je nutné uhradit před prvním dnem školení.

Pokud kurz nemá vypsaný termín, poptejte se nás.

02. 09. 2024 09:00
02. 09. 2024 15:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 3500,-
02. 09. 2024 09:00
03. 09. 2024 15:00
Místo konání:
Pavelkova 11
Kč 5000,-
Toggle menu