Na cestě celoživotního vzdělávání

Základy personalistiky

Popis kurzu

Při tvorbě kurzů na míru vychází firma z konkrétních požadavků klienta. Vytvoří krátkodobý či dlouhodobý, akreditovaný či neakreditovaný, individuální či skupinový kurz. Vše záleží na potřebách a nárocích klienta.

Osnova kurzu

Osnova se stanovuje pro každý kurz zvlášť. Vycházíme z konkrétních požadavků klienta, kterým vycházíme maximálně vstříc.

Vstupní předpoklady účastníka

Vstupní předpoklady účastníků závisí na konkrétním obsahu a zaměření každého kurzu. Někdy stačí chuť a ochota se vzdělávat, jindy je potřeba znalost základní obsluhy počítače, či dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa

Kurzy tvoříme tak, aby teoretická i praktická část byly ve vzájemném souladu a logicky na sebe navazovaly. Absolventi získají teoretické znalosti, které pak dovedou i prakticky využít.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu 3100,-

Termín nebyl vypsán
Toggle menu