Na cestě celoživotního vzdělávání

O projektu Lepší start

Mladí lidé to dnes na trhu práce nemají vůbec jednoduché. Získat praxi po ukončení studia je čím dál složitější. Situace se komplikuje zejména tehdy, pokud se středoškolské vzdělání nepodaří úspěšně dokončit. Pro tuto dnes na pracovním trhu jednu z nejvíce znevýhodněných skupin realizuje olomoucký EDU institut, z.s. projekt financovaný Evropským sociálním fondem s názvem Lepší start.

Je šitý na míru mladým nezaměstnaným do 25 let. Díky němu mohou uchazeči o zaměstnání, ale i neaktivní mladí, absolvovat rekvalifikace či praxe. V projektu je prioritou individuální přístup ke každému jednotlivci, který se do něj zapojí. Vstupní klíčovou aktivitou je motivační kurz, který obsahuje pět stěžejních témat: osobní potenciál, krizovou komunikaci, pracovní právo, pracovní životopis a motivační dopis a pracovní pohovor. Výuka probíhá v příjemné atmosféře, využívají se při ní moderní interaktivní metody výuky a zážitková pedagogika. Další aktivitou projektu je job klub, kde se klienti scházejí na svém kontaktním místě a společně s konzultantem vyhledávají vhodné pracovní uplatnění.  Mladí lidé mohou využít podle potřeby i individuální poradenství. Pro ty, kteří nemají ve své pracovní dráze jasno, je k dispozici profesní či bilanční diagnostika. Cílem tohoto projektu je přinést účastníkům možnost dovzdělat se v rekvalifikacích a v ideálním případě absolvovat praxi s vyhlídkou na pracovní místo.

Projekt Lepší start je realizován v rámci výzvy Integrované územní investice (ITI) pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007418 a potrvá do roku 2020. Zkratka ITI (Integrated Territorial Investments) znamená integrované územní investice. Jedná se o jeden z nástrojů regionální politiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU. Integrované územní investice jsou určeny pro metropolitní oblasti a sídelní aglomerace s obyvatelstvem nad 300 tis. obyvatel. Lepší start obsahuje aglomeraci Olomouckou, která v sobě zahrnuje region Olomoucka, Přerovska a Prostějovska.

Realizované projekty

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu