Na cestě celoživotního vzdělávání

Jak prodat sám sebe, umění sebeprezentace

Popis kurzu

Jednodenní kurz, základy rétoriky, mezilidská komunikace a její úskalí, řeč těla, image, praktický nácvik prezentace a sebeprezentace, první dojem, předsudky a chyby v komunikaci.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu 3100,-Kč bez DPH.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu