Na cestě celoživotního vzdělávání

Realizované projekty

Národní plán obnovy

Kurzy, které najdete v naší nabídce, Vám mohou být proplaceny v rámci Národního plánu obnovy. Nárok máte i v případě, že máte zaměstnání.

Správný krok

Projekt je realizován v rámci operačního programu zaměstnanost pod číslem CZ.03.01.01/00/22_019/0000640. Je zaměřen na pomoc mladým nezaměstnaným se základním vzděláním. Pomáhá získat vyšší kvalifikaci a zajímavé pracovní místo.

Stále ve hře

Projekt je realizován v rámci výzvy Integrované územní investice (ITI) pod číslem CZ.03.01.01/00/22_032/0000895. Projekt pomáhá řešit nezaměstnanost v Olomoucké aglomeraci u osob, které jsou starších 55 let.

Lepší začátek

Projekt je realizován v rámci výzvy Integrované územní investice (ITI) pod číslem CZ.03.01.01/00/22_032/0000896. Má za cíl pomoci mladým lidem do 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě.

Lepší start

Projekt je realizován v rámci výzvy Integrované územní investice (ITI) pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007418.  Má za cíl pomoci mladým nezaměstnaným lidem do 25 let pomoci nastartovat  jejich profesní kariéru.

Nikdy není pozdě

Projekt Nikdy není pozdě je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010499. Pomáhá nezaměstnaným ve věku 50 let a více zvýšit kvalifikaci a najít vhodné pracovní místo.

Senioři komunikují

Projekt je realizován ve spolupráci s Nadačním fondem Lívie a Václava Klausových a pomáhá starším lidem zvládnout základy práce s počítačem.

Správně vykročit

Projekt je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_06/0007105. Pomáhá mladým nezaměstnaným do 30 let se základním vzděláním zvýšit kvalifikaci a najít zajímavé pracovní místo.

Vykročme společně

Projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012442 je zaměřen na skupinu lidí do 30 let, kteří nedosáhli vyššího než základního vzdělání. Cílem projektu je prostřednictvím motivace a zvýšení kvalifikace podpořit zaměstnanost cílové skupiny.

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu