Na cestě celoživotního vzdělávání

O EDU institutu

EDU institut, z.s. se zaměřuje zejména na vzdělávání dospělých. Poskytuje kurzy pro firmy i jednotlivce, organizuje volnočasové aktivity, má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů financovaných EU. Rovněž pracuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Spolupracuje s institucemi s podobným zaměřením.

 

Historie EDU institutu, z. s.

Společnost vznikla v roce 2007 s cílem pomoci v regionu Olomouckého kraje uplatnit zkušenosti zejména v oblasti vzdělávání dospělých, nebo pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením. Ve své činnosti se zabývá převážně organizací vzdělávání a volnočasových aktivit dětí, vzděláváním mladých, osob v produktivním věku, seniorů, ale i individuální pomoci osobám, které se ocitly v nouzi, ochranou životního prostředí a snahou o zachování kulturních památek.

 

Naše cíle

Ústředním tématem našeho zájmu je jedinec. Jedinec ve společnosti, v krajině, zemi, v rodině, sám v sobě. Téma osobního rozvoje, motivace, prospěšnosti společnosti a sobě samému. Lidé jsou unikátními bytostmi, které se rozvíjejí postupně a složitě, a naším cílem je přispět k prožití šťastného a prospěšného života.
Důležitými mezníky v životě člověka jsou rodina a profesní realizace. Jsou to platformy, ve kterých se člověk může cítit bezpečně a úspěšně. Tato prostředí nás velmi zajímají a jsou také cílem našich aktivit.

 

Styl práce

Naši pracovníci mají zkušenosti s pořádáním volnočasových aktivit pro širokou věkovou škálu, ale také s organizací a realizací vzdělávání financovaným EU, akreditovanými rekvalifikacemi i dílčími individuálně rozvojovými semináři.

Důležitá je pro nás důvěra a pocit bezpečí. Naše práce je vedena s humorem a profesionálně s ohledem na potřeby klientů.

Jsme otevření, vstřícní a diskrétní.


Člověk je tvor hodný zájmu a rozvoje. To je to, co nás baví…

Našimi spolupracovníky mimo jiné jsou: Úřad práce ČR, BEVE, Nadační fond Lívie a Václava Klausových, MPSV, Rada seniorů ČR, o.s. Olomouckého kraje, Waldorfská škola Olomouc.

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu