Na cestě celoživotního vzdělávání

Akreditovaná školení

Daňová evidence

-Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 -Legislativní úprava daňové evidence

 -Obsah a forma daňové evidence, evidence příjmů a výdajů 

-Daňová evidence pohledávek a závazků

 -Daňová evidence dlouhodobého majetku

 -Daňová evidence najatého majetku

 -Daňová evidence zásob

 -Ostatní daňová evidence

 -Mzdová evidence

 -Povinosti podnikatele na konci zdaňovacího období

 -Postup při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob podnikatele

 -Změny účetních soustav a jejich účetní a daňové dopady

Termíny:
Termín nebyl vypsán

MS Excel - rekvalifikace

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Účetnictví - rekvalifikace

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Základy podnikání - rekvalifikace

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Vývoj webových aplikací

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Rekvalifikační kurz Základů podnikání

  • Právní minimum pro podnikatele
  • Ekonomie v podnikání
  • Manažerské a marketingové dovednosti
  • Možnosti čerpání z evropských fondů, zpracování projektů
  • Využití počítače v podnikání
  • Podnikatelský záměr a jeho struktura
Termíny:
Termín nebyl vypsán

Čtení a kreslení technické dokumentace

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Administrátor PC Rekvalifikace

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Obsluha osobního počítače

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Základy obsluhy osobního počítače

Termíny:
Termín nebyl vypsán

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu