Na cestě celoživotního vzdělávání

MS Excel - rekvalifikace

Popis kurzu

Rekvalifikace s odborným výkladem, praktickými ukázkami a cvičení na počítačích

Osnova kurzu

ytvoření a uložení dokumentu

Formátování písma, odstavce, odrážky, číslování, ohraničení a stínování, kopírování, vyjmutí

Práce se styly, tabulkami, tabulátory

Vkládání objektů, speciálních prvků, sloupce

Opravy, funkce hledat, zaměnit, automatické opravy, kontrola pravopisu, Tezaurus

Hromadná korespondence

Tisk dokumentu, možnosti

Profil absolventa

Osvědčení o rekvalifikaci

Cena a platební podmínky

7000

Termín nebyl vypsán
Toggle menu