Na cestě celoživotního vzdělávání

Rekvalifikační kurz Základů podnikání

  • Právní minimum pro podnikatele
  • Ekonomie v podnikání
  • Manažerské a marketingové dovednosti
  • Možnosti čerpání z evropských fondů, zpracování projektů
  • Využití počítače v podnikání
  • Podnikatelský záměr a jeho struktura
Popis kurzu

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání. Má základní manažerské a marketingové dovednosti. Orientuje se v problematice evropských fondů a možnostech jejich čerpání. Umí vypracovat vlastní podnikatelský záměr.

Osnova kurzu

Kurz trvá 20 dní a 152 hodin.

Profil absolventa

Absolvent se naučí všechny věci potřebné k úspěšnému podnikání

Cena a platební podmínky

33 900 Kč bez DPH 

Termín nebyl vypsán
Toggle menu