Na cestě celoživotního vzdělávání

Zážitková pedagogika

  • Aplikace zážitkové pedagogiky do školní praxe
  • Podpora standardní výuky lépe zapamatovatelnou a netradiční formou, zpestření výuky
  • Nové metody práce s žáky za účelem zvýšení dopadu pedagogického procesu
Popis kurzu

Metoda, které se v čechách nejčastěji říká zážitková pedagogika, je jeden ze způsobů, jak realizovat vzdělávací a seberozvojové kurzy. Nejúčinější bývá při kurzech pro dospívající a mladé dospělé, kteří jsou ochotni fungovat ve společenství ostatních a jsou zvědaví na zážitky, byť ne úplně obvyklé.

Vycházíme z principu, že nejlépe se člověk učí vlastní zkušeností – a to ideálně v bezpečném prostředí. Jinak řečeno, na takovém kurzu se nabízí široká mozaika aktivit, u kterých nejde pouze o zábavu a zabití volného času, ale také o možnost propojení s reálným životem, vyzkoušením si něčeho nového či možností podívat se na sebe samého z nečekaného úhlu.

 

Vstupní předpoklady účastníka

Kurz je určen především pro pedagogy, nebo studenty pedagogie

Profil absolventa

Absolvent bude vybavený certifikátem o prodělání kurzu zážitkové pedagogiky 

Cena a platební podmínky

3000 Kč

Termín nebyl vypsán
Toggle menu